Å selge valper er en tillitsak mellom kjøper og selger. Viktig å gjøre god research før man skaffer seg hund. Da kan dette stykket være en fin mal å bruke i jakten på det nye familiemedlemmet...

     

    

         

 

 

 

 

 

Råd til hunde/valpe kjøpere.

Av: Hans-Chr. Ørjestad

Etter å ha drevet med hunder og hundeutstyr på heltid i nesten 20 år, og etter å ha pratet med tusenvis av hunde eiere, skal jeg gjøre noen betraktninger som bør kunne være til hjelp for deg som planlegger å kjøpe en hund eller flere.
 
Svært få som kjøper hund i Norge gjør det som et impulskjøp. De aller fleste har tenkt ganske nøye gjennom valg av hund, og nesten alle som ikke velger hund ut i fra helt spesifikke bruksegenskaper, velger hund på grunn av denne hundetypens utseende.

Hvis vi betrakter en hunde valp som en vare, så er dette sannsynligvis den enkleste varen man kan selge. Grunnen er at nesten alle kjøpere av hundevalper er i et emosjonelt modus som gjør dem til et lett "bytte" for selgeren. I tillegg blir vi glade i varen vi har kjøpt. Vi har sett frem til dette så lenge. Vi har gledet oss så mye at mange av oss har sluttet å telle søvnløse netter. En hund er en vare som er levende. Den bringer frem følelser og adferder i oss som ingen annen vare kan. Det er kanskje hovedgrunnen til at vi velger å leve livet vårt i selskap med hunder.

Utallige er de gangene jeg har solgt alt man trenger av utstyr til en nybakt valpe eier. Jeg har sett lykken i øynene deres og hørt gleden i stemmen. Ofte har jeg sett hvordan mennesker som for et par måneder siden var tynget av sorg da gamlehunden måtte avlives, har fått livet tilbake gjennom å kjøpe en valp. Jeg vet selv hvordan det føles. Jeg har levd for lenge sammen med hunder til å vite noe annet.

Hundevalper er varer man som selger ikke får i retur.

Om vi liker det eller ikke, så er de aller fleste hunder en vare produsert med kun et formål for øye, å bli byttet i penger når de er åtte uker gamle. For å undergrave dette faktum, vil nesten alle oppdrettere av det vi kaller rasehunder fortelle deg noe annet.

Penger er et alibi ingen vil inrømme.

Er det noe galt i å tjene penger på salg av hunder? Mitt svar er nei, men jeg vet at for å produsere hunder av høy kvalitet, så er ikke metodikken de fleste oppdrettere bruker spesiellt mye verdt. Eller også, når penger blir motiver går man raskt på akkord med kvalitet.

Med kvalitet mener jeg i hovedsak alle de egenskapene som du ikke umiddelbart ser.

Hvor mye av hunden ser du i en søt hundevalp. Hvor mye tror du erfarne hundefolk kan uttale seg sikkert om, ved å studere en nesten nyfødt valp.

Selv kan jeg ikke si mye om de egenskapene som jeg vet skal utvikle seg og bli vesentlige for hvordan hunden blir, ved å studere den som valp.

Noen sier de kan. For hvert valpekull jeg har sett vokse opp, blir jeg mer og mer overbevist om at de bløffer.

Du vil møte oppdrettere med flotte hjemmesider på internett, du vil møte oppdrettere som har oppnådd posisjoner i raseklubber og hundemiljøer. Du vil møte oppdrettere med lang fartstid. Og du vil la deg blende og imponere.

Jeg var en gang deg. Jeg var der du nå er. I dag er det langt mellom de gangene en oppdretter imponerer meg. Jeg har avlet og testet for mange trekkhunder de siste femten årene selv til å bli annet enn kresen. Jeg har sett at kvalitetsoppdrett dreier seg om noe helt annet enn parringer. Jeg har møtt mange oppdrettere, kun få har imponert meg.

Jeg vet at mange hundekjøpere i utgangspunktet bare ønsker å eie en hund som skal være til selskap og glede, kun i egenskap å være en hund. Da kan man tro at kravene til kvalitet i hundens egenskaper kan tåle et lavere nivå enn det som kreves hos hunder som avles for spesifikke arbeidsoppgaver.

Ikke noe er mere feil.

Mesteparten av de egenskapene som jeg vil ha i mine sibirske huskyer, vil være ubehagelig å ikke ha i en hvilken som helst hund.

Egenskaper kan enten være tilstede eller ikke, eller de kan opptre i varierende styrkegrad. Hva som kan observeres avhenger av situarsjonen hunden er i. Noe du bør tenke nøye over er det faktum at utseende til hunden din venner du deg raskt til. De andre egenskapene må du leve med hver dag, så lenge hunden lever.

Alle hunder har negative og positive sider. Men det er viktig å forstå at dette vil alltid bli vurdert ut i fra en subjektiv oppfattelse. Derfor kan du ikke umiddelbart nyttigjøre deg den informasjonen du får. Du vet ikke om denne informasjonen er et resultat av vurderinger som er identiske med dine.

Alle hunder er forskjellige. Det har aldri blitt født to hunder som er like. Forskjellene mellom individene i et valpekull kan være store. En hund  har enormt mange egenskaper som kan observeres. Det er disse egenskapene som i sum utgjør hva vi oppfatter at hunden er. Alle disse egenskapene er nedarvet fra foreldredyrene. Alle hunder er kopier av foreldredyrene i nye versjoner. Hundens "personlighet" utgjøres av disse egenskapene.

Oppdrettere er flinke til å fortelle at uønsket adferd i hunder de har solgt skyldes miljøfaktorer som valpekjøper har ansvaret for. Tro ikke på dem. Det finnes ikke en adferd som kan utvikle seg hvis det ikke er tilstede et genetisk grunnlag.

Hunder lages før de er født. Ikke etterpå.


Skal en oppdretter ha kontroll over mer enn bare en liten del av egenskapene i valpene som produseres, er man nødt til å observere alle individene i mange valpekull, fra mange foreldrekombinasjoner, fra de blir født, til de er voksne. Det betyr at man må ha et stort hundehold, og en liten valpeproduksjon. Det betyr også at man fortrinnsvis selger flere unghunder og voksne individer enn valper.

Min påstand er at oppdrettere som ikke gjør dette, kun har begrenset oversikt over egenskapene i hundene de selger. De vet svært lite om alt for mange av de egenskapene som er i den valpen du ikke bare er i ferd med å betale ganske mange penger for, den skal innfri forventingene dine også. Jeg kan garantere deg en ting. Du vil raskt bli din oppdretters beste allierte til å bortforklare de negative sidene ved hunden du har kjøpt.

Det er ikke sikkert du i din forventningsfulle lykkerus engang vil se på hunden din med et kritisk blikk.

For  en kynisk valpeprodusent er du ikke bare et lett bytte, du er gjennom å handle, med på å gi oppdretteren muligheten til å fortsette virksomheten sin. Alt for mange oppdrettere måler sin egen vellykkethet i antall solgte valper.

Du skal også være klar over at du aldri vil møte en valpeprodusent som ser på sin egen virksomhet med et kritisk blikk.

Noen bruker som salgsteknikk å gi direkte feilinformasjon om hundetypen de selger. Enten bevisst, eller nesten enda verre de vet ikke bedre.

En annen brukt salgsteknikk er å fortelle deg om hvorfor du ikke skal handle av noen av de andre oppdretterene.

Handler du av en oppdretter som ikke produserer hunder av høy nok kvalitet, bidrar du også til at kvaliteten på den aktuelle hundetypen synker. Ser du ringvirkningene av dette skjønner du at din egen kjøpsadferd vil berøre langt flere enn bare deg.

I møtet med en oppdretter vil du være den underlegne part. Særlig hvis du har liten eller ingen erfaring med den aktuelle hundetypen. De spørsmålene du burde stille, har du kanskje ikke kunnskap til å stille, eller du føler det så ubehagelig å stille dem at du lar være. Tross alt signaliserer du gjennom kritiske spørsmål en form for mistilit til oppdretteren. Dessuten, hundevalper er søte, umåtelig søte. Oddsene er definitivt ikke på din side.

Jeg kan fortelle deg at oddsene aldri kommer til å være på din side. Til det er det for langt mellom de virkelig gode hundene. Men jeg  forteller deg hvordan du kan høyne oddsene dine.

Men da synes jeg også du skal vite at et valpekjøp alltid er et sjansespill.

Alle hundetyper har et visst antall tilbydere av hunder. Noen har holdt på lenge, andre ikke. Det sier seg selv at oppdrettere med kort fartstid neppe kan tilby varer av høy kvalitet. Store ord og flotte uttrykk kan ikke endre på dette.

Stor produksjon av valper lukter useriøsitet lang vei.

Hold deg unna disse!

Er det spesifikke bruksegenskaper knyttet til hundetypen du vil ha, og oppdretteren ikke selv har prestert noe i forhold til disse bruksegenskapene. Hold deg langt unna. Skjønn også at i den grad det konkurreres i egenskapene, så er midt på resultatlista ikke noe mer enn middelmådighet.

Jeg synes ikke vi skal kalle middelmådighet for bra.

Sjekk også hva andre har oppnådd med hunder fra disse oppdretterenes avl. Finner du ikke gode resultater, hva mere bevis trenger du for å plassere oppdretteren i bånn av listen din.

Du skal kreve meget gode begrunnelser fra oppdretteren om hvorfor vedkommende har parret de aktuelle foreldre dyrene med hverandre. Du skal til og med gå lenger enn dette. Kan ikke oppdretteren gi deg detaljkunnskap om nære slektninger av foreldredyrene, står du overfor en person som famler i et avlsmessig blinde.

Du må også prate med andre som har kjøpt hund av oppdretteren, men du må ikke fortrinnsvis kontakte de som er på skrytelista til oppdretteren. Den er selvsagt ikke objektiv. Er det en rasehund kan norsk kennel klubb gi deg opplysninger om hvem som er eiere av alle hunder oppdretteren har solgt og registrert. Ring dem og prat, men ikke glem at du skal prate lenge og inderlig med de fleste hundeeiere før de forteller deg noe negativt om hunden sin.

Vi hundeeiere er bare sånn.

Terskelen for å tåle ubehagelig adferd fra egne hunder er hos de fleste av oss forbausende høy.

Hvorfor ber jeg deg lete etter negative ting?

Fordi det er den eneste metoden du kan bruke. Ta bort det som ikke er bra nok. Det som er igjen kan du velge i. Først da har du høynet oddsen din. Gjør du denne jobben grundig kan oddsen bli ganske høy.

I søken etter sannhet beveger vi oss alltid i løynenes verden. Ikke alt som blir deg fortalt vil være riktig. Ikke alt som er riktig vil bli deg fortalt. Det er til sist bare din egen kunnskap og ærlighet som kan hjelpe deg. Og tro meg. Den første til å lure deg, er deg selv.

Lykke til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

E-post: kerle@online.no

Lars Kristian Günther

Camilla Kerler

Sundli

1892 Degernes

41460276/97104124